Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » UC Browser » 13.2.0.1296
UC Browser biểu tượng

UC Browser

V13.2.0.1296

Có gì mới

Sửa lỗi
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
UC Browser 13.2.0.1296 (50122)

Cập nhật vào: 2020-05-29

Uploaded by: Angeles Perez

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.2.0.1296(50122) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 2f21d551ec9a2f2fc2845cf07dffb96c97274bb3

Dung lượng tệp: 57.0 MB

Tải về

2020-05-29
arm64-v8a
Android 4.0+
nodpi
UC Browser 13.2.0.1296 (50121)

Cập nhật vào: 2020-06-06

Uploaded by: Kamal Osman

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.2.0.1296(50121) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 3b9ec784ed5fcf604ec0e4cd29bd8cc525e6fd90

Dung lượng tệp: 52.9 MB

Tải về

2020-06-06
armeabi-v7a
Android 4.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...