Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » UC Browser » 13.1.8.1295
UC Browser biểu tượng

UC Browser

V13.1.8.1295
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
UC Browser 13.1.8.1295 (50118)

Cập nhật vào: 2020-05-17

Uploaded by: Kamal Osman

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.1.8.1295(50118) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 1d9cd2015a6a1cce277d04cff7620a79c39e1bad

Dung lượng tệp: 56.4 MB

Tải về

2020-05-17
arm64-v8a
Android 4.0+
nodpi
UC Browser 13.1.8.1295 (50117)

Cập nhật vào: 2020-05-21

Uploaded by: Panupong Puida

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.1.8.1295(50117) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 1825be660121f7483cce87977c21ba38136820c2

Dung lượng tệp: 52.2 MB

Tải về

2020-05-21
armeabi-v7a
Android 4.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...