Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » UC Browser » 13.1.2.1293
UC Browser biểu tượng

UC Browser

V13.1.2.1293
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
UC Browser 13.1.2.1293 (50105)

Cập nhật vào: 2020-04-21

Uploaded by: Panupong Puida

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.1.2.1293(50105) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: b249482ce73ea0e08bd3284e0913e238ef3e22e1

Dung lượng tệp: 56.0 MB

Tải về

2020-04-21
arm64-v8a
Android 4.0+
nodpi
UC Browser 13.1.2.1293 (50104)

Cập nhật vào: 2020-04-21

Uploaded by: Kamal Osman

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.1.2.1293(50104) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 5e1afc858304ed9b89319d3ce9d6041a2e135d07

Dung lượng tệp: 51.8 MB

Tải về

2020-04-21
armeabi-v7a
Android 4.0+
nodpi
UC Browser 13.1.2.1293 (50103)

Cập nhật vào: 2020-04-10

Uploaded by: Rendall Nelmida Linga

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.1.2.1293(50103) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 75b33085133f04e6d05b6ce72cdfdb855a40798a

Dung lượng tệp: 56.0 MB

Tải về

2020-04-10
arm64-v8a
Android 4.0+
nodpi
UC Browser 13.1.2.1293 (50102)

Cập nhật vào: 2020-04-10

Uploaded by: Angeles Perez

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.1.2.1293(50102) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 1f70bb3c85efbccebadddf245def91acabd9199b

Dung lượng tệp: 51.8 MB

Tải về

2020-04-10
armeabi-v7a
Android 4.0+
nodpi
UC Browser 13.1.2.1293 (50101)

Cập nhật vào: 2020-04-02

Uploaded by: Rendall Nelmida Linga

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.1.2.1293(50101) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: bed67bec88f5d97a11a15066142c393a1571af6e

Dung lượng tệp: 56.0 MB

Tải về

2020-04-02
arm64-v8a
Android 4.0+
nodpi
UC Browser 13.1.2.1293 (50100)

Cập nhật vào: 2020-04-02

Uploaded by: Rendall Nelmida Linga

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.1.2.1293(50100) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 00e0a379299c91c26756605c982c9ada21b32b1f

Dung lượng tệp: 51.8 MB

Tải về

2020-04-02
armeabi-v7a
Android 4.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...