Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » UC Browser » 13.0.8.1291
UC Browser biểu tượng

UC Browser

V13.0.8.1291

Có gì mới

Mẹo tối ưu video khi phát bị lỗi.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
UC Browser 13.0.8.1291 (50091)

Cập nhật vào: 2020-03-23

Uploaded by: Panupong Puida

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.0.8.1291(50091) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 748a9cdf2dc1667fa2131c22efb7d6892352e73f

Dung lượng tệp: 55.2 MB

Tải về

2020-03-23
arm64-v8a
Android 4.0+
nodpi
UC Browser 13.0.8.1291 (50090)

Cập nhật vào: 2020-03-23

Uploaded by: Kamal Osman

Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Chữ ký: 207b2fdd43ef02ff00fa74c932d2c1d863e51452 UC Browser 13.0.8.1291(50090) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: fd19d42c14bfa9a4cf54cf749b9771bc9acc0c49

Dung lượng tệp: 51.0 MB

Tải về

2020-03-23
armeabi-v7a
Android 4.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...