Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » UC Browser Mini » 12.11.9.1201
UC Browser Mini biểu tượng

UC Browser Mini

V12.11.9.1201
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
UC Browser Mini 12.11.9.1201 (202)

Cập nhật vào: 2019-09-25

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 934bb7147bd04566d43bad9e5a340d4645099c37 UC Browser Mini 12.11.9.1201(202) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: edd675438d97c0fc0041037dc16dfd6e22d276fb

Dung lượng tệp: 39.3 MB

Tải về

2019-09-25
armeabi-v7a
Android 4.4+
nodpi
UC Browser Mini 12.11.9.1201 (201)

Cập nhật vào: 2019-09-18

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 934bb7147bd04566d43bad9e5a340d4645099c37 UC Browser Mini 12.11.9.1201(201) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 0ad081f629cda2df4526cc58cb069719a8baa61a

Dung lượng tệp: 39.3 MB

Tải về

2019-09-18
armeabi-v7a
Android 4.4+
nodpi
UC Browser Mini 12.11.9.1201 (200)

Cập nhật vào: 2019-09-08

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 934bb7147bd04566d43bad9e5a340d4645099c37 UC Browser Mini 12.11.9.1201(200) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: b2097455cd30e563641343a7594085fbbab5ea59

Dung lượng tệp: 39.3 MB

Tải về

2019-09-08
armeabi-v7a
Android 4.4+
nodpi
UC Browser Mini 12.11.9.1201 (199)

Cập nhật vào: 2019-09-06

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 934bb7147bd04566d43bad9e5a340d4645099c37 UC Browser Mini 12.11.9.1201(199) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 3b3cd4e63fd4c0c58071e9109c517dfda39c2eac

Dung lượng tệp: 43.2 MB

Tải về

2019-09-06
arm64-v8a
Android 4.4+
nodpi
UC Browser Mini 12.11.9.1201 (198)

Cập nhật vào: 2019-09-06

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 934bb7147bd04566d43bad9e5a340d4645099c37 UC Browser Mini 12.11.9.1201(198) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 0963bdd5d46097cff6bf6bf8d07371ac57a53736

Dung lượng tệp: 39.3 MB

Tải về

2019-09-06
armeabi-v7a
Android 4.4+
nodpi
UC Browser Mini 12.11.9.1201 (196)

Cập nhật vào: 2019-09-02

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 934bb7147bd04566d43bad9e5a340d4645099c37 UC Browser Mini 12.11.9.1201(196) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 06117aed98b53821354464b7295bcf5c6fa82703

Dung lượng tệp: 39.3 MB

Tải về

2019-09-02
armeabi-v7a
Android 4.4+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...