Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » U+VR

Mô tả của U+VR

* 통신사, 요금제 상관없이 이용 가능합니다.
* 앱 업데이트 버튼이 보이지 않는 고객님께서는, 플레이스토어 앱 종료 후 재진입해주시기 바랍니다.
* 서비스 구동을 위한 사양이 적합하지 않은 경우 지원 단말에서 제외될 수 있습니다.

EXO 9주년 스페셜 앨범 “DON’T FIGHT THE FEELING” !
앨범 비하인드 컷부터 멤버 별 미공개 콘텐츠까지, EXO 무료 온라인 전시관에서 만나보세요!

■ 오픈 기간 : 21년 6월 15일(화) ~ 21년 7월 11일(일)
■ 이용 혜택 : 400여개의 EXO 미공개 이미지/영상 콘텐츠

※ EXO 온라인 전시관 관련 문의 : uplusvr@lguplus.co.kr
※ 이용 가능 단말
- 갤럭시 S 시리즈 (S8, S9, S10, S20, S21)
- 갤럭시 노트 시리즈 (Note8, Note9, Note10, Note20)
- 갤럭시 Z 시리즈 (Z flip, Z Fold, Z Fold2)
- 갤럭시 A 시리즈 (A50, A51 5G, A9 Pro, A90)
- LG G 시리즈 (G7, G8)
- LG V 시리즈 (V30, V30S, V35, V40, V50, V50S)
- LG VELVET, LG Wing, LG Q 시리즈 (Q9, Q92(ACE))
* 해당 기종들의 파생 단말도 모두 지원합니다.
(예 : Note 10+, NOte 10+ 512GB 지원)

===================================

■ 실제와 같은 초고화질로 압도적인 몰입감을 경험할 수 있는 '3D VR 영상'
■ 세상의 모든 VR을 골라 볼 수 있는 'VR 포털'
■ 인증 오류로 앱 진입이 불가하시다면?
① U+VR 앱 업데이트
② U+USIM 앱 설치 및 업데이트 이후 다시 진입해주세요!


[서비스 문의 및 정보]

■ 고객센터 : 114(무료) / 1544-0010(유료)

※ 고객센터 운영시간 : 월 ~ 금 09:00 ~ 18:00(주말 및 공휴일 미 운영)
----
개발자 연락처 :
114(무료) / 1544-0010(유료)

U+VR 15.00.00 Cập nhật

2021-07-08
2G서비스 종료 대응

U+VR Tags

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Giải trí ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Uploaded by: Ayu Yohana

Phiên bản mới nhất: 15.00.00Yêu cầu cập nhật U+VR

Available on: Tải U+VR trên Google Play

Yêu cầu: Android 7.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với U+VR
Xem thêm từ LG유플러스(LG Uplus Corporation)
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...