TYS biểu tượng

1.0.0 by Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş


Aug 24, 2022

Giới thiệu về TYS

Tiếng Việt

Hệ thống quản lý nhà cung cấp

Keeping in touch with your Supply Chain Suppliers and Activities is now easy with TYS mobil application, you can check your current status of daily tasks and get some offers from Vendors about purchasing activities without any time and place boundaries. Also you may get informed about Turkcell Supply Chain announcements, answer a survey assigned, and monitor KPIs via useful dashboards for some performance metrics as well.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.0

Last updated on Aug 24, 2022

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật TYS 1.0.0

Được tải lên bởi

Aziz Imad

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Hiển thị nhiều hơn

TYS Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.