Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » TV Time » 8.23.0-2021012002
TV Time biểu tượng

TV Time

V8.23.0-2021012002

Có gì mới

bug fixes & performance improvements
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
TV Time 8.23.0-2021012002 (2021012002)

Cập nhật vào: 2021-02-18

Uploaded by: Hamoudi Baqira Hamoudi

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 35545405650b6aecebd4055a64dc7b452cd6ea11 TV Time 8.23.0-2021012002(2021012002) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.tozelabs.tvshowtime.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.es, config.fr, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.tr, config.xhdpi

Tệp SHA1: 75eba83a253771663394ddc59844f3da8547dbb2

Dung lượng tệp: 51.0 MB

Tải về

2021-02-18
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
TV Time 8.23.0-2021012002 (2021012002)

Cập nhật vào: 2021-02-18

Uploaded by: Gildo Rostand Valeur

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 35545405650b6aecebd4055a64dc7b452cd6ea11 TV Time 8.23.0-2021012002(2021012002) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.tozelabs.tvshowtime.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.es, config.fr, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.tr, config.tvdpi

Tệp SHA1: 9f08a0eaa05d3d617319ff49d79a9c31e7dad05e

Dung lượng tệp: 48.5 MB

Tải về

2021-02-18
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...