Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » TV Time » 8.21.0-2020120401
TV Time biểu tượng

TV Time

V8.21.0-2020120401

Có gì mới

bug fixes & performance improvements
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
TV Time 8.21.0-2020120401 (2020120401)

Cập nhật vào: 2020-12-23

Uploaded by: Ismail El Hawam

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 35545405650b6aecebd4055a64dc7b452cd6ea11 TV Time 8.21.0-2020120401(2020120401) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.tozelabs.tvshowtime.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.es, config.fr, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.tr, config.xhdpi

Tệp SHA1: 7198daacd64aae8df6e44c0eb847f10f4482dcc1

Dung lượng tệp: 45.6 MB

Tải về

2020-12-23
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
TV Time 8.21.0-2020120401 (2020120401)

Cập nhật vào: 2020-12-23

Uploaded by: Hamoudi Baqira Hamoudi

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 35545405650b6aecebd4055a64dc7b452cd6ea11 TV Time 8.21.0-2020120401(2020120401) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.tozelabs.tvshowtime.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.es, config.fr, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.tr, config.xhdpi

Tệp SHA1: 3933d9592529f99b03848df7a296f3b213a55da5

Dung lượng tệp: 48.2 MB

Tải về

2020-12-23
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
TV Time 8.21.0-2020120401 (2020120401)

Cập nhật vào: 2020-12-23

Uploaded by: Ismail El Hawam

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 35545405650b6aecebd4055a64dc7b452cd6ea11 TV Time 8.21.0-2020120401(2020120401) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.tozelabs.tvshowtime.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.es, config.fr, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.tr, config.tvdpi

Tệp SHA1: ff4e121f630234ecec6a6a4a43c3be8f78db8eb3

Dung lượng tệp: 45.8 MB

Tải về

2020-12-23
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...