Trang chủ » Ứng dụng » Giải trí » TV Time » 8.17.0-2020091802
TV Time biểu tượng

TV Time

V8.17.0-2020091802

Có gì mới

bug fixes & performance improvements
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
TV Time 8.17.0-2020091802 (2020091802)

Cập nhật vào: 2020-10-06

Uploaded by: Ismail El Hawam

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 35545405650b6aecebd4055a64dc7b452cd6ea11 TV Time 8.17.0-2020091802(2020091802) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.tozelabs.tvshowtime.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.es, config.fr, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.tr, config.xhdpi

Tệp SHA1: a97a3a67b76fab94362aa9a76e931bdd9d399ec1

Dung lượng tệp: 44.2 MB

Tải về

2020-10-06
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
TV Time 8.17.0-2020091802 (2020091802)

Cập nhật vào: 2020-10-06

Uploaded by: Hamoudi Baqira Hamoudi

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 35545405650b6aecebd4055a64dc7b452cd6ea11 TV Time 8.17.0-2020091802(2020091802) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.tozelabs.tvshowtime.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.es, config.fr, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.tr, config.xhdpi

Tệp SHA1: 76b18f17cd3abc78d92c19213c6829527c6ac9c3

Dung lượng tệp: 46.7 MB

Tải về

2020-10-06
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
TV Time 8.17.0-2020091802 (2020091802)

Cập nhật vào: 2020-10-06

Uploaded by: Gildo Rostand Valeur

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 35545405650b6aecebd4055a64dc7b452cd6ea11 TV Time 8.17.0-2020091802(2020091802) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.tozelabs.tvshowtime.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.es, config.fr, config.it, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.tr, config.tvdpi

Tệp SHA1: 6c5b3e5ec52499c64764a13f63c7cc2a4a5f3913

Dung lượng tệp: 44.4 MB

Tải về

2020-10-06
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...