Turkcell Online Kamera biểu tượng

2.3 by Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş


Nov 28, 2015

Giới thiệu về Turkcell Online Kamera

Tiếng Việt

Turkcell Online Kamera servisi ev ve işyerlerinin izlenmesi için kullanılabilir.

Turkcell Online Camera application is used with Turkcell T-CAM camera models within the Turkcell Online Camera service. Turkcell Online Camera service can be used for monitoring home and office environment and tracking children, babysitters and pets.

The application allows users to watch live and recorded video streams which are delivered to Turkcell cloud by the Turkcell T-CAM cameras. In case of motion detection, alarm notification is sent to the application and the user can watch the motion detection video recorded in Turkcell cloud.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 2.3

Last updated on Nov 28, 2015

• Mac id ekleme sayfası eklendi
• Kullanıcının mevcut paketlerini görebileceği ekranlar
• Uygulama içerisinden paket yükseltme seçeneği
• Bugfix yapıldı

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Turkcell Online Kamera 2.3

Được tải lên bởi

Gabriel Castro

Yêu cầu Android

Android 2.3.2+

Hiển thị nhiều hơn

Turkcell Online Kamera Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.