Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Turbo VPN » 3.5.3.1
Turbo VPN biểu tượng

Turbo VPN

V3.5.3.1

Có gì mới

- Cải thiện thiết kế trải nghiệm người dùng
- Tối ưu hóa quá trình kết nối để giảm tự động ngắt kết nối
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Turbo VPN 3.5.3.1 (2021022311)

Cập nhật vào: 2021-03-01

Uploaded by: Ivan Rosario

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.5.3.1(2021022311) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: c49a476b30866b4ce992e68532c27c67a0ce76a5

Dung lượng tệp: 15.1 MB

Tải về

2021-03-01
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Turbo VPN 3.5.3.1 (2021022310)

Cập nhật vào: 2021-03-01

Uploaded by: Ivan Rosario

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.5.3.1(2021022310) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: c58cf4ef18fa0ea1bc79f9063e5f441422566ba6

Dung lượng tệp: 14.9 MB

Tải về

2021-03-01
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...