Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Turbo VPN » 3.5.2.2
Turbo VPN biểu tượng

Turbo VPN

V3.5.2.2

Có gì mới

- Cải thiện bảo vệ quyền riêng tư và trải nghiệm người dùng
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Turbo VPN 3.5.2.2 (2021020721)

Cập nhật vào: 2021-02-20

Uploaded by: Ivan Rosario

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.5.2.2(2021020721) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 46f4dd3ff7ef49e9bd55b02dd8fcb0e95b59c0dc

Dung lượng tệp: 15.1 MB

Tải về

2021-02-20
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Turbo VPN 3.5.2.2 (2021020720)

Cập nhật vào: 2021-02-20

Uploaded by: João Guilherme Subtil

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.5.2.2(2021020720) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 267dc0486d4583fd9a63e7a9591f32adfd711ee3

Dung lượng tệp: 14.9 MB

Tải về

2021-02-20
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...