Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Turbo VPN » 3.5.0
Turbo VPN biểu tượng

Turbo VPN

V3.5.0

Có gì mới

- Sửa lỗi mà một vài người dùng gặp phải
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Turbo VPN 3.5.0 (2021012201)

Cập nhật vào: 2021-01-22

Uploaded by: Danielly Souza

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.5.0(2021012201) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 50fd1aa95538c43d52a3fa46a971c45d392a98a0

Dung lượng tệp: 15.0 MB

Tải về

2021-01-22
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Turbo VPN 3.5.0 (2021012200)

Cập nhật vào: 2021-01-22

Uploaded by: Ivan Rosario

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.5.0(2021012200) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: ac08031d71431a8ef50cfc58009841d836af49f3

Dung lượng tệp: 14.8 MB

Tải về

2021-01-22
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...