Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Turbo VPN » 3.4.9
Turbo VPN biểu tượng

Turbo VPN

V3.4.9

Có gì mới

- Sửa lỗi mà một vài người dùng có kinh nghiệm
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Turbo VPN 3.4.9 (2021012101)

Cập nhật vào: 2021-01-21

Uploaded by: MiRoo KhaTer

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.4.9(2021012101) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 3a2c0ac996054029d37b389dbf7442306bfb840b

Dung lượng tệp: 15.0 MB

Tải về

2021-01-21
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Turbo VPN 3.4.9 (2021012100)

Cập nhật vào: 2021-01-21

Uploaded by: Willie Broyles

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.4.9(2021012100) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: ca9ad494a1f5eab319ce3f6c808dd7429bd43c0d

Dung lượng tệp: 14.8 MB

Tải về

2021-01-21
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...