Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Turbo VPN » 3.4.8
Turbo VPN biểu tượng

Turbo VPN

V3.4.8

Có gì mới

- Giao thức VPN mới, nhanh hơn và ổn định hơn
- Một loạt các cải tiến hiệu suất
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Turbo VPN 3.4.8 (2021012001)

Cập nhật vào: 2021-01-20

Uploaded by: Danielly Souza

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.4.8(2021012001) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 53ce5b3d93aaf5ef766cf2262be6a6570676bd50

Dung lượng tệp: 15.0 MB

Tải về

2021-01-20
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Turbo VPN 3.4.8 (2021012000)

Cập nhật vào: 2021-01-20

Uploaded by: Cristhian Eustaquio Crisologo

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.4.8(2021012000) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: d5f1de9bc2442ac88a97b62e4e6d7540c14beb69

Dung lượng tệp: 14.8 MB

Tải về

2021-01-20
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...