Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Turbo VPN » 3.4.5
Turbo VPN biểu tượng

Turbo VPN

V3.4.5

Có gì mới

- Cải thiện thiết kế trải nghiệm người dùng
- Tối ưu hóa quá trình kết nối để giảm tự động ngắt kết nối
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Turbo VPN 3.4.5 (2020122402)

Cập nhật vào: 2020-12-24

Uploaded by: João Guilherme Subtil

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.4.5(2020122402) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 191d5fbed76fcf13d01e854beae5f3476f7f009e

Dung lượng tệp: 12.1 MB

Tải về

2020-12-24
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Turbo VPN 3.4.5 (2020122400)

Cập nhật vào: 2020-12-24

Uploaded by: ផានឹត ជីវិតដើម្បីតស៊ូ

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.4.5(2020122400) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 1bf2ba82100e8cc543561e7895fa2d10c16cdbf1

Dung lượng tệp: 11.9 MB

Tải về

2020-12-24
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...