Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Turbo VPN » 3.4.4
Turbo VPN biểu tượng

Turbo VPN

V3.4.4

Có gì mới

- Tối ưu hóa kết nối VPN để nhanh hơn và ổn định hơn
- Nhiều máy chủ VPN siêu nhanh hơn
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Turbo VPN 3.4.4 (2020121422)

Cập nhật vào: 2020-12-14

Uploaded by: عمار الشمري

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.4.4(2020121422) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 734c42853ae9486df11246ff31469011ac1ec1fc

Dung lượng tệp: 12.0 MB

Tải về

2020-12-14
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Turbo VPN 3.4.4 (2020121420)

Cập nhật vào: 2020-12-14

Uploaded by: David Minh Thuy Quach

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.4.4(2020121420) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: cda4663249f67807b711bf6d856a8a7048d10572

Dung lượng tệp: 11.8 MB

Tải về

2020-12-14
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Turbo VPN 3.4.4 (2020121412)

Cập nhật vào: 2020-12-14

Uploaded by: Vitor Fresta

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.4.4(2020121412) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 86b3a6f23813d3a050a33a6e398d63f32d0b9ec8

Dung lượng tệp: 12.0 MB

Tải về

2020-12-14
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Turbo VPN 3.4.4 (2020121410)

Cập nhật vào: 2020-12-14

Uploaded by: Angel Ruiz

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.4.4(2020121410) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 1363237c033b75ebcc840a6f353e5ada596be1c4

Dung lượng tệp: 11.8 MB

Tải về

2020-12-14
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Turbo VPN 3.4.4 (2020121402)

Cập nhật vào: 2020-12-14

Uploaded by: David Minh Thuy Quach

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.4.4(2020121402) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 6843d0f8d371e33bfb2345e60c6047233b11ef52

Dung lượng tệp: 12.0 MB

Tải về

2020-12-14
arm64-v8a
Android 6.0+
120-640dpi
Turbo VPN 3.4.4 (2020121400)

Cập nhật vào: 2020-12-14

Uploaded by: هلاها هاهلا

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Turbo VPN 3.4.4(2020121400) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 25acb700b70b15591ac184312a96c1a99dbaf0bc

Dung lượng tệp: 11.8 MB

Tải về

2020-12-14
armeabi-v7a
Android 4.1+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...