Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Turbo VPN Free - VPN miễn phí & Proxy VPN nhanh » 1.2.0.1002
Turbo VPN Free - VPN miễn phí & Proxy VPN nhanh biểu tượng

Turbo VPN Free - VPN miễn phí & Proxy VPN nhanh

V1.2.0.1002

Có gì mới

- tối ưu hóa giao thức vpn, nhanh hơn
- Hỗ trợ tiếng Ba Tư
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Turbo VPN Free - VPN miễn phí & Proxy VPN nhanh 1.2.0.1002 (1105)

Cập nhật vào: 2021-07-20

Uploaded by: Umesh Chauhan

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c70ca2b629c97f836bf3f7d9fcd2aad928208303 Turbo VPN Free - VPN miễn phí & Proxy VPN nhanh 1.2.0.1002(1105) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 71c9544b8f7098e48193392537f49ddca45f2134

Dung lượng tệp: 12.3 MB

Tải về

2021-07-20
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
Turbo VPN Free - VPN miễn phí & Proxy VPN nhanh 1.2.0.1002 (1104)

Cập nhật vào: 2021-07-20

Uploaded by: Holliver Luis

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c70ca2b629c97f836bf3f7d9fcd2aad928208303 Turbo VPN Free - VPN miễn phí & Proxy VPN nhanh 1.2.0.1002(1104) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 2ef2516158502127fbc43ae1608ea11c257af7cc

Dung lượng tệp: 11.9 MB

Tải về

2021-07-20
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...