Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Turbo VPN Free - VPN miễn phí & Proxy VPN nhanh » 1.1.9.1002
Turbo VPN Free - VPN miễn phí & Proxy VPN nhanh biểu tượng

Turbo VPN Free - VPN miễn phí & Proxy VPN nhanh

V1.1.9.1002

Có gì mới

- tối ưu hóa giao thức vpn, nhanh hơn
- Hỗ trợ tiếng Ba Tư
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Turbo VPN Free - VPN miễn phí & Proxy VPN nhanh 1.1.9.1002 (1101)

Cập nhật vào: 2021-07-10

Uploaded by: Ridho PG

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c70ca2b629c97f836bf3f7d9fcd2aad928208303 Turbo VPN Free - VPN miễn phí & Proxy VPN nhanh 1.1.9.1002(1101) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: e193b259c0493a117a4ac1ec14d940f28482a8a8

Dung lượng tệp: 12.5 MB

Tải về

2021-07-10
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
Turbo VPN Free - VPN miễn phí & Proxy VPN nhanh 1.1.9.1002 (1100)

Cập nhật vào: 2021-07-10

Uploaded by: Hardik Jain

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: c70ca2b629c97f836bf3f7d9fcd2aad928208303 Turbo VPN Free - VPN miễn phí & Proxy VPN nhanh 1.1.9.1002(1100) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 8519276aae79cfd1b4996d4214e6e6b10381aecd

Dung lượng tệp: 12.2 MB

Tải về

2021-07-10
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...