Trang chủ » Ứng dụng » Lối sống » Tumile » 03.01.49
Tumile biểu tượng

Tumile

V03.01.49

Có gì mới

- Improved performance and user experience.
- Fixed bugs.
Tumile - Meet new people via random video chat
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Tumile 03.01.49 (30149003)

Cập nhật vào: 2020-11-19

Uploaded by: Kiki Igiraneza

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: ef61584d705ccae2c20521de95ed85cd91ce7d2b Tumile 03.01.49(30149003) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.rcplatform.livechat.apk

Split APKs: config.arm64_v8a

Tệp SHA1: 67ce3867acf22be366377e42327485b891029826

Dung lượng tệp: 61.7 MB

Tải về

2020-11-19
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
Tumile 03.01.49 (30149003)

Cập nhật vào: 2020-11-20

Uploaded by: Osem Osemm

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: ef61584d705ccae2c20521de95ed85cd91ce7d2b Tumile 03.01.49(30149003) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.rcplatform.livechat.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a

Tệp SHA1: 919c63f2d4adc9a3bfc74cbf717acde83eaa9727

Dung lượng tệp: 59.0 MB

Tải về

2020-11-20
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
Tumile 03.01.49 (30149001)

Cập nhật vào: 2020-11-18

Uploaded by: Kiki Igiraneza

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: ef61584d705ccae2c20521de95ed85cd91ce7d2b Tumile 03.01.49(30149001) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.rcplatform.livechat.apk

Split APKs: config.arm64_v8a

Tệp SHA1: 859be1f4b32bdd0c0a7c393ce6dad8c37f8abb29

Dung lượng tệp: 61.7 MB

Tải về

2020-11-18
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...