Trang chủ » Ứng dụng » Sự kiện » Tribo » 1.0.144
Tribo biểu tượng

Tribo

V1.0.144

Có gì mới

Overall Improvements
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Tribo 1.0.144 (144)

Cập nhật vào: 2020-09-26

Uploaded by: الو الو

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 92e4af006e9528631d2299a638d6710c10af7d16 Tribo 1.0.144(144) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.triboapp.tribo.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

Tệp SHA1: 54028ba0d4fb9cb2bace7e827a0c97a0ef615af6

Dung lượng tệp: 28.0 MB

Tải về

2020-09-26
arm64-v8a
Android 4.1+
160-640dpi
Tribo 1.0.144 (144)

Cập nhật vào: 2020-09-26

Uploaded by: မ ခ်စ္ေသာ ေမာင္

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 92e4af006e9528631d2299a638d6710c10af7d16 Tribo 1.0.144(144) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.triboapp.tribo.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.xhdpi

Tệp SHA1: 11707b1852571cf82cb82291cd1519142749ebbf

Dung lượng tệp: 24.9 MB

Tải về

2020-09-26
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...