Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Touch VPN -Free VPN Proxy & WiFi Privacy » 1.9.10
Touch VPN -Free VPN Proxy & WiFi Privacy biểu tượng

Touch VPN -Free VPN Proxy & WiFi Privacy

V1.9.10

Có gì mới

various bugfixes
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Touch VPN -Free VPN Proxy & WiFi Privacy 1.9.10 (1235000)

Cập nhật vào: 2020-11-01

Uploaded by: Mong Tai Lashio

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: 34cc9f6652369d39c38bc28b7337da460097a00e Touch VPN -Free VPN Proxy & WiFi Privacy 1.9.10(1235000) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.northghost.touchvpn.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.es, config.fr, config.in, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.tr, config.xxhdpi

Tệp SHA1: 609908ec7f47f36fb780930152df9a8845ce7d72

Dung lượng tệp: 36.0 MB

Tải về

2020-11-01
arm64-v8a
Android 4.2+
nodpi
Touch VPN -Free VPN Proxy & WiFi Privacy 1.9.10 (1235000)

Cập nhật vào: 2020-11-01

Uploaded by: Ahmed Emam El Sayd

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: 34cc9f6652369d39c38bc28b7337da460097a00e Touch VPN -Free VPN Proxy & WiFi Privacy 1.9.10(1235000) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.northghost.touchvpn.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.es, config.fr, config.in, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.tr, config.tvdpi

Tệp SHA1: cba5ca97b7eca623c969cb0190ba17609b1d03fe

Dung lượng tệp: 26.5 MB

Tải về

2020-11-01
armeabi-v7a
Android 4.2+
nodpi
Touch VPN -Free VPN Proxy & WiFi Privacy 1.9.10 (1235000)

Cập nhật vào: 2020-11-04

Uploaded by: Mong Tai Lashio

Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

Chữ ký: 34cc9f6652369d39c38bc28b7337da460097a00e Touch VPN -Free VPN Proxy & WiFi Privacy 1.9.10(1235000) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.northghost.touchvpn.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.es, config.fr, config.in, config.ja, config.ko, config.pt, config.ru, config.tr, config.xxxhdpi

Tệp SHA1: 15e7f4c9863e872edf634f8d9bc38e8a0a0ccb49

Dung lượng tệp: 39.0 MB

Tải về

2020-11-04
arm64-v8a
Android 4.2+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...