Total War Three Kingdoms gameplay Companion biểu tượng

10.0 1 Đánh giá


1.0 by Chadiapps


May 3, 2019

Giới thiệu về Total War Three Kingdoms gameplay Companion

Tiếng Việt

Total War games simulate the ruling of historical kingdoms and empires

Note :
this is an unofficial companion guide for Total War: Three Kingdoms
Choose from a cast of 12 legendary Warlords and conquer ancient China. Recruit heroic Total War Three Kingdomscharacters to aid your cause and dominate your enemies on military, technological, political, and economic fronts.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0

Last updated on May 3, 2019

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Total War Three Kingdoms gameplay Companion 1.0

Yêu cầu Android

5.0 and up

Hiển thị nhiều hơn

Total War Three Kingdoms gameplay Companion Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.