Giới thiệu về Theme DailySpaceDark for EMUI5

Tiếng Việt

Theme DailySpaceDark for EMUI 5/5.1

This theme transforms one of the defaults Huawei P10 themes into dark one - DailySpaceDark for EMUI 5/5.1 !

Features:
- modified most of the system apps
- special modified wallpaper

Enjoy!

EMUI Themes Factory

ATTENTION:
- This theme is designed ONLY for EMUI 5/5.1 devices, for example: Huawei P9, Huawei P10, Huawei Mate 9, Honor 8 and others. Before installing this theme please check whether your phone has EMUI 5 system (go to Settings/About).
- Currently this app IS NOT working on the Huawei P9 Lite phones. Sorry for inconvenience.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Theme DailySpaceDark for EMUI5 1.0

cập nhật trên

May 4, 2017

Được tải lên bởi

Jiner Slěvanei

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...