Giới thiệu về The Prisoner: Escape

Tiếng Việt

bạn có thể thoát khỏi nhà tù an ninh tối đa?

In 1947 Angola, Louisiana, you have been convicted for murder, despite your claims of innocence and sentenced to two consecutive life sentences at the Louisiana State Prison.

Solve the puzzles, discover the hidden objects, manipulate the prisoners and guards, use your skills and do whatever it takes to escape, and maybe then you'll get a chance to prove your innocence.

↗ An addictive prison escape game!

↗ Solve the puzzles and use your skills to escape!

↗ Manipulate the prisoners and guards!

↗ Gorgeous graphics and different themed rooms!

↗ Addicting mini puzzles!

↗ Do whatever it takes to escape!

↗ Escape from maximum security prison!

↗ Easy and fun to play!

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/amphibiusgames/

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.59

Last updated on May 8, 2018

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật The Prisoner: Escape 1.59

Được tải lên bởi

Shane Borah

Yêu cầu Android

Android 4.1+

Hiển thị nhiều hơn

The Prisoner: Escape Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.