Trang chủ » Ứng dụng » Sách và Tài liệu tham khảo » หวยไทยแห่งชาติ » 1.0.0.46
หวยไทยแห่งชาติ biểu tượng

หวยไทยแห่งชาติ

V1.0.0.46

Có gì mới

Fixed label History on the main dashboard screen.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
หวยไทยแห่งชาติ 1.0.0.46 (46)

Cập nhật vào: 2020-08-03

Uploaded by: Ramom Alves

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: cf353441d9896d1e4613ce7f1c878da8f17ba551 หวยไทยแห่งชาติ 1.0.0.46(46) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.limestudio.lottery.thailand.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 4381791146540ca12756891db67fa222fa0ba51b

Dung lượng tệp: 11.0 MB

Tải về

2020-08-03
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
หวยไทยแห่งชาติ 1.0.0.46 (46)

Cập nhật vào: 2020-08-03

Uploaded by: Ramom Alves

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: cf353441d9896d1e4613ce7f1c878da8f17ba551 หวยไทยแห่งชาติ 1.0.0.46(46) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.limestudio.lottery.thailand.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: a9a6df8d93e33f42c61449d3a02aff38bc140f6f

Dung lượng tệp: 9.8 MB

Tải về

2020-08-03
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...