Telegram_v9.1.6_APKPure_Installer.apk

Telegram Download APK 9.1.6 (66.7 MB)

Đang tải xuống

Telegram Download APK 9.1.6 (66.7 MB)

Nếu việc tải về không tự bắt đầu, nhấn vào đây
Cách để cài tệp XAPK / APK
Telegram will be installed automatically via APKPure Installer after download completes
Thêm thông tin
 • Tên gói hàng
 • Ngôn ngữ
  English
 • Yêu cầu Android
  Android 4.4+ (Kitkat, API 19)
 • Xếp hạng nội dung
  Mature 17+
 • Cấu trúc
  arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64
 • Quyền
 • Chữ ký
  9723e5838612e9c7c08ca2c6573b6026d7a51f8f
Đang tìm kiếm...
tracking