Giới thiệu về Tech12h

Tiếng Việt

Tài liệu học online, giải bài tập sgk từ cấp 1 đến cấp 3.

Tài liệu học online, giải bài tập sgk từ cấp 1 đến cấp 3. Ngoài ra hệ thống tech12h còn có các đề luyện thi, luyện trắc nghiệm, các bài tập nâng cao giúp học sinh học tập tốt

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.3.2

Last updated on Oct 15, 2020

Tài liệu học online, giải bài tập sgk từ cấp 1 đến cấp 3. Ngoài ra hệ thống tech12h còn có các đề luyện thi, luyện trắc nghiệm, các bài tập nâng cao giúp học sinh học tập tốt

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Tech12h 1.3.2

Được tải lên bởi

Deka Iskandar

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Tech12h Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.