Trang chủ » Trò chơi » Tác vụ » Tank Battle » 1.15.5
Tank Battle biểu tượng

Tank Battle

V1.15.5

Có gì mới

Ready for this Tank Battle Heroes update? As usual, we make the game better & faster by shooing all bugs away! This release brings you:
- 50% loading time reduction,
- Online multiplayer improvements,
Enjoy Tank Battle Heroes!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Tank Battle 1.15.5 (744011550)

Cập nhật vào: 2019-06-14

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: ff2865e2fe0543b9686731b713d6cfab25367ad7 Tank Battle 1.15.5(744011550) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: x86

Tệp SHA1: 2f7680bf41d795b3f11c1ff90fda39a0c39d0b08

Dung lượng tệp: 82.0 MB

Tải về

2019-06-14
x86
Android 4.1+
nodpi
Tank Battle 1.15.5 (735011550)

Cập nhật vào: 2019-10-22

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: ff2865e2fe0543b9686731b713d6cfab25367ad7 Tank Battle 1.15.5(735011550) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: d767d7f1f0b601a5467fd5d1878dfa8c1ec1ee0a

Dung lượng tệp: 82.3 MB

Tải về

2019-10-22
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
Tank Battle 1.15.5 (734011550)

Cập nhật vào: 2019-06-14

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: ff2865e2fe0543b9686731b713d6cfab25367ad7 Tank Battle 1.15.5(734011550) đã xác nhận an toàn

DPI: nodpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 9d0d2cefecd7e42e938b743d47cb0681686b24e3

Dung lượng tệp: 80.3 MB

Tải về

2019-06-14
armeabi-v7a
Android 4.1+
nodpi
Discover
Đang tìm kiếm...