Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » TalkU » 4.21.0
TalkU biểu tượng

TalkU

V4.21.0

Có gì mới

1. App performance optimized
2. Bug fixed
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
TalkU 4.21.0 (795)

Cập nhật vào: 2021-01-25

Uploaded by: Alleycat Bryant

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 1fad8a46d9775581f9be9af3e3351bf06b473f59 TalkU 4.21.0(795) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: me.talkyou.app.im.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

Tệp SHA1: e14b573c606085bc292f92d478244c1694313e9d

Dung lượng tệp: 43.9 MB

Tải về

2021-01-25
arm64-v8a
Android 4.4+
160-640dpi
TalkU 4.21.0 (795)

Cập nhật vào: 2021-01-25

Uploaded by: ابراهيم ابو عدنان

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 1fad8a46d9775581f9be9af3e3351bf06b473f59 TalkU 4.21.0(795) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: me.talkyou.app.im.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.tvdpi

Tệp SHA1: e4bfc073e7f7813775386dec39127737231fe649

Dung lượng tệp: 42.7 MB

Tải về

2021-01-25
armeabi-v7a
Android 4.4+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...