Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » TalkU » 4.20.2
TalkU biểu tượng

TalkU

V4.20.2

Có gì mới

1. App performance optimized
2. Bug fixed
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
TalkU 4.20.2 (791)

Cập nhật vào: 2020-12-25

Uploaded by: ابراهيم ابو عدنان

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 1fad8a46d9775581f9be9af3e3351bf06b473f59 TalkU 4.20.2(791) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: me.talkyou.app.im.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

Tệp SHA1: 7274bc3a61753aa835dc984921739c457b45b1e9

Dung lượng tệp: 40.7 MB

Tải về

2020-12-25
arm64-v8a
Android 4.1+
160-640dpi
TalkU 4.20.2 (791)

Cập nhật vào: 2020-12-25

Uploaded by: It'z Idârlîn Rêyês

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 1fad8a46d9775581f9be9af3e3351bf06b473f59 TalkU 4.20.2(791) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: me.talkyou.app.im.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.tvdpi

Tệp SHA1: 269a9f0808b833214c4554cc9327b11541eed5c1

Dung lượng tệp: 39.5 MB

Tải về

2020-12-25
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...