Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » TalkU » 4.22.1
TalkU biểu tượng

TalkU

V4.22.1

Có gì mới

1. App performance optimized
2. Bug fixed
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
TalkU 4.22.1 (805)

Cập nhật vào: 2021-04-13

Uploaded by: It'z Idârlîn Rêyês

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 1fad8a46d9775581f9be9af3e3351bf06b473f59 TalkU 4.22.1(805) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: me.talkyou.app.im.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

Tệp SHA1: dd5b3ea81836678821a66023c05f586b1a33d77c

Dung lượng tệp: 44.1 MB

Tải về

2021-04-13
arm64-v8a
Android 4.4+
160-640dpi
TalkU 4.22.1 (805)

Cập nhật vào: 2021-04-19

Uploaded by: Alleycat Bryant

Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

Chữ ký: 1fad8a46d9775581f9be9af3e3351bf06b473f59 TalkU 4.22.1(805) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: me.talkyou.app.im.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.tvdpi

Tệp SHA1: 332b12538d473f412fe767b135b1560dbea53012

Dung lượng tệp: 42.9 MB

Tải về

2021-04-19
armeabi-v7a
Android 4.4+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...