Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » TalkU » 4.19.14
TalkU biểu tượng

TalkU

V4.19.14

Có gì mới

Bug fixes.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
TalkU 4.19.14 (785)

Cập nhật vào: 2020-12-08

Uploaded by: אריאל נוביקוב

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 1fad8a46d9775581f9be9af3e3351bf06b473f59 TalkU 4.19.14(785) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: me.talkyou.app.im.apk

Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

Tệp SHA1: ac873be8da623d2760519d88f543e8ee49773888

Dung lượng tệp: 40.6 MB

Tải về

2020-12-08
arm64-v8a
Android 4.1+
160-640dpi
TalkU 4.19.14 (785)

Cập nhật vào: 2020-12-08

Uploaded by: It'z Idârlîn Rêyês

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: 1fad8a46d9775581f9be9af3e3351bf06b473f59 TalkU 4.19.14(785) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: me.talkyou.app.im.apk

Split APKs: config.armeabi_v7a, config.tvdpi

Tệp SHA1: 4f3bc2741cb86bcc4fb979e4e9c198682d118144

Dung lượng tệp: 39.4 MB

Tải về

2020-12-08
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...