Giới thiệu về Swing

Tiếng Việt

Đu dây và ở lại trên nền tảng này - CHƠI MIỄN PHÍ DOANH NGHIỆP <3

Swing from platform to platform. Simply tap the screen when the rope is long enough to reach the next platform. How long can you survive?

Collect gems and unlock cool new characters.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.2

Last updated on Feb 26, 2016

→ New Characters to unlock added !!
→ New Perfect System (gives you +2 points).
→ Bug fixes.
Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Swing 1.2

cập nhật trên

Feb 26, 2016

Được tải lên bởi

Vidarshi Dinushika Wanniarachchi

Yêu cầu Android

Android 3.0+

Hiển thị nhiều hơn
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...