Giới thiệu về Surah Yaasin & Tahlil Arwah

Tiếng Việt

Yassin & Tahlil cuối với âm thanh

Ứng dụng này được phát triển để tạo thuận lợi cho người sử dụng bao gồm các cộng đồng Hồi giáo để đọc Surah Yassin và cũng là một tinh thần tôn giáo. Nó đi kèm với âm thanh đọc cho sự tiện lợi của người sử dụng.

Nội dung của ứng dụng này là thích hợp cho các cộng đồng Hồi giáo ở Brunei Darussalam nói riêng, và cũng theo các cộng đồng Hồi giáo ở Singapore, Malaysia, Indonesia và những người khác.

Nội dung chứa trong ứng dụng này đã được xem xét bởi các đơn vị Sàng lọc & Control Publications, Hồi giáo Dakwah Centre, Bộ Tôn giáo, Brunei Darussalam.

Bills tham khảo: MN74 / 14

Bills tham khảo: IN169 / 14

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 9

Last updated on Sep 7, 2023

- updated & improved

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Surah Yaasin & Tahlil Arwah 9

Được tải lên bởi

Phạm Minh Hiển

Yêu cầu Android

Android 10.0+

Available on

Tải Surah Yaasin & Tahlil Arwah trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Surah Yaasin & Tahlil Arwah Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.