Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » SuperCam Plus

Mô tả của SuperCam Plus

SuperCamPlus is a professional mobile phone client software for digital video recorders, IP Cameras and NVR in CCTV surveillance(compatible models only)
The software is for professional usage and copyright protected.
-----------------------2020.03.24----------------------
1.Add POS information display function
2.Fixed some bugs

The following new features require DVRv1.4.4 support
1.Support P2P2.0
2.Support cloud upgrade
3.Support license plate search
4, Face detection or face comparison push comparison results

SuperCam Plus 1.7.1 Cập nhật

2020-03-24
1.Add POS information display function
2.Fixed some bugs

The following new features require DVRv1.4.4 support
1.Support P2P2.0
2.Support cloud upgrade
3.Support license plate search
4, Face detection or face comparison push comparison results

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Công cụ ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.7.1Yêu cầu cập nhật SuperCam Plus

Lấy nó trên: Tải SuperCam Plus trên Google Play

Yêu cầu: Android 5.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với SuperCam Plus
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...