Giới thiệu về Summertime Saga

Tiếng Việt

Khóa màn hình bằng mật khẩu / thông qua bàn phímkhóa màn hình rất tốt

Experience a special summer in a suburban town.

- A strong story-driven plot: The main character is a young college boy who is struck by the death of his father.
- Characters and locations: Over 65 characters and over 30 locations.
- Over 20 mini games are also free to provide.

As an adult orientated high quality dating sim game, Summertime Saga Set in a small suburban town, a young man just entering college is struck by the death of his father. Mysterious circumstances surrounding the death are only the beginning of his problems as he learns that his father was in debt to a group of shady criminals.

The game features over 65 characters to meet and interact with, over 30 unique locations, 20+ mini games, with hours of new content being added every update.

Go on an adventure with Summertime Saga and enjoy it.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 0.20.16

Last updated on Nov 10, 2022

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Summertime Saga 0.20.16

Downloads

2M+

Nhà phát triển

Summertime

Được tải lên bởi

Summertime

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Xếp hạng nội dung

Everyone

Ngôn ngữ

English

Available on

google play

Hiển thị nhiều hơn

Summertime Saga Các bài báo

Summertime Saga Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.