Trang chủ » Ứng dụng » Giáo dục » Studiosity » 3.5.1
Studiosity biểu tượng

Studiosity

V3.5.1

Có gì mới

In this version we've improved the Connect Live experience along with more general app design improvements. We hope you enjoy it!
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Studiosity 3.5.1 (9632)

Cập nhật vào: 2020-11-20

Uploaded by: Nour Emad

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: e210b2ca36784caf7a8c2c74c59101c06785f7cf Studiosity 3.5.1(9632) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.studiosity.Studiosity.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 6df1a24b9bf266c8d33c1dd39343ac020b0d990b

Dung lượng tệp: 43.9 MB

Tải về

2020-11-20
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
Studiosity 3.5.1 (9632)

Cập nhật vào: 2020-12-03

Uploaded by: Darren Moylan

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: e210b2ca36784caf7a8c2c74c59101c06785f7cf Studiosity 3.5.1(9632) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.studiosity.Studiosity.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 0a52af0259014b1918241ac8a408520011a7de92

Dung lượng tệp: 44.0 MB

Tải về

2020-12-03
arm64-v8a
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...