Trang chủ » Ứng dụng » Năng suất » Stream Companion
Stream Companion biểu tượng

Stream Companion

0.8.3 for Android

Maxime Jourdan

Mô tả của Stream Companion

NB: streamlabs *test alerts* do not work, however the real alerts do. Always make sure you start your stream with the alert window as browser source before launching the app.

Stream Companion is a twitch streaming helper application.

It monitors the twitch chat, the number of viewers, and can hook into Streamlabs to display new followers / donations / subscribers / hosts / bits alerts.

Stream Companion 0.8.3 Cập nhật

2018-06-13
The app is open-source ! https://github.com/Elyotna/StreamCompanion

0.8.3 (June 12th) :
- Added Dark Mode setting (Credits: BryceMatthes)

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Năng suất ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 0.8.3Yêu cầu cập nhật Stream Companion

Lấy nó trên: Tải Stream Companion trên Google Play

Yêu cầu: Android 2.3.2+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Stream Companion
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...