Trang chủ » Ứng dụng » Liên lạc » Steam Chat » 1.0
Steam Chat biểu tượng

Steam Chat

V1.0

Có gì mới

- Fixed a couple of reported crashes that could happen when interacting with the app
- Fix the keyboard interacting strangely with the UI on the login screen
- Other minor bugfixes and performance improvements
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Steam Chat 1.0 (6295619)

Cập nhật vào: 2021-02-18

Uploaded by: Abhijeet Mishra

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 0571306fea7202b10cf6c41b614bf5809211745d Steam Chat 1.0(6295619) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

Tệp SHA1: f652916ef08ebc6e0aff413989a93d62e60fa3b3

Dung lượng tệp: 41.2 MB

Tải về

2021-02-18
arm64-v8a
armeabi-v7a
x86
x86_64
Android 5.0+
120-640dpi
Steam Chat 1.0 (6295616)

Cập nhật vào: 2021-01-06

Uploaded by: Abhijeet Mishra

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 0571306fea7202b10cf6c41b614bf5809211745d Steam Chat 1.0(6295616) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

Tệp SHA1: 03145b6a9cbf2749dd6a6fd6af5772c03f8bd11e

Dung lượng tệp: 35.3 MB

Tải về

2021-01-06
arm64-v8a
armeabi-v7a
x86
x86_64
Android 5.0+
120-640dpi
Steam Chat 1.0 (6284522)

Cập nhật vào: 2020-12-22

Uploaded by: เสือก กก

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 0571306fea7202b10cf6c41b614bf5809211745d Steam Chat 1.0(6284522) đã xác nhận an toàn

DPI: 120-640dpi

Arch: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

Tệp SHA1: b199b286498037a35dabdb4d5d89f6d77b1b811e

Dung lượng tệp: 35.3 MB

Tải về

2020-12-22
arm64-v8a
armeabi-v7a
x86
x86_64
Android 5.0+
120-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...