Status Downloader biểu tượng

6.0 by Antony Devaraj


Jun 18, 2019

Giới thiệu về Status Downloader

Tiếng Việt

Tải xuống tất cả trạng thái liên hệ WhatsApp của bạn - Hình ảnh, Video và Gif's

Download all your WhatsApp contacts Media file status like images, gif's and also Videos

One click download media status files, simple and beautiful user interface.

One click share option, viewing downloaded media files.

Simple and useful user interface to access the application, anyone can use of application at any time.

User can store their WhatsApp contacts statuses to their local device, so that they can access the media files at any time without internet and they can share the files to other application and contacts.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 6.0

Last updated on Jun 18, 2019

Navigation bug fixing

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Status Downloader 6.0

Được tải lên bởi

Lurdes Shmitz

Yêu cầu Android

Android 5.0+

Available on

Tải Status Downloader trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

Status Downloader Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.