Trang chủ » Ứng dụng » Du lịch và Địa phương » STARLUX » 1.0.19
STARLUX biểu tượng

STARLUX

V1.0.19

Có gì mới

Miscellaneous updates and improvements.
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
STARLUX 1.0.19 (20191245)

Cập nhật vào: 2020-09-17

Được tải lên bởi: Caique Petris da Silva

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 2de394f5032718524786665008a6a09d0efac68c STARLUX 1.0.19(20191245) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.starlux.cale.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 4626f14c7acc853e7480751f7649206f4fb52f1f

Dung lượng tệp: 23.9 MB

Tải về

2020-09-17
arm64-v8a
Android 5.0+
160-640dpi
STARLUX 1.0.19 (20191245)

Cập nhật vào: 2020-09-17

Được tải lên bởi: Higor Pereira

Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

Chữ ký: 2de394f5032718524786665008a6a09d0efac68c STARLUX 1.0.19(20191245) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.starlux.cale.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: e96b463b7ab37f1ff555ee3c530d4160b0515afa

Dung lượng tệp: 21.2 MB

Tải về

2020-09-17
armeabi-v7a
Android 5.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...