Giới thiệu về Spen SDK

Spen Một thư viện cho các ứng dụng đang chạy được phát triển bằng cách sử dụng SDK.

Spen SDK를 이용하여 만들어진 포스트 메모(Post Memo) 앱을 통해, Spen의 다양한 기능을 사용해보세요.

"Spen SDK"는 Spen SDK를 이용해서 만들어진 앱을 실행하기 위한 라이브러리 입니다.

라이브러리를 설치하시고, Spen SDK 를 체험해보세요!

----

개발자 연락처 :

02-2255-0114

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Spen SDK 4.0.7

Được tải lên bởi

Marcos C Coro

Yêu cầu Android

Android 4.0+

Hiển thị nhiều hơn

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 4.0.7

Last updated on Dec 21, 2015

Update to SDK 4.0.3

Hiển thị nhiều hơn

Spen SDK Ảnh chụp màn hình

Các bài báo phổ biến trong 24 giờ qua

Đang tải bình luận...
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.