Speak Spanish biểu tượng

0.0.1 by Soufiane Asrih


Jan 31, 2020

Giới thiệu về Speak Spanish

Tiếng Việt

Nói ứng dụng tiếng Tây Ban Nha

App completely OFFLINE. No require internet to learn free

handbook of essential phrases, sentences ,words and verbs

you can find and learn :

- more than 4000 words

- spanish sentences

- verbs by letters

- grammar notes with examples

- references wibsite that you can learn about spanish

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 0.0.1

Last updated on Jan 31, 2020

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật Speak Spanish 0.0.1

Được tải lên bởi

ตาล'ล เปอร์

Yêu cầu Android

Android 4.4+

Hiển thị nhiều hơn

Speak Spanish Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đang tìm kiếm...
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.