Trang chủ » Ứng dụng » Giáo dục » Thuật toán sắp xếp
Thuật toán sắp xếp biểu tượng

Thuật toán sắp xếp

1.3 for Android

Mr Duy

Mô tả của Thuật toán sắp xếp

Bạn cảm thấy khó khăn trong việc hiểu các thuật toán sắp xếp?
Ứng dụng Sort Simulation sẽ giúp bạn dễ hình dung hơn, ứng dụng mô phỏng từng bước hoạt động của thuật toán sắp xếp.
Các thuật toán được mô phỏng:
- Bubble sort
- Insertion sort
- Selection sort
- Quick sort
- Shell sort
- Megre sort
- Cocktail sort
* Ứng dụng còn so sánh tốc độ nhanh chậm của các thuật toán.

Có 2 cách nhập dữ liệu (nhấn vào biểu tượng bánh răng để mở bảng điều khiển):
- Thủ công: nhập vào mảng cần sắp xếp
- Tự động: tự động sinh dữ liệu một cách ngẫu nhiên

Open source project in github https://github.com/tranleduy2000/sortalgorithm

Thuật toán sắp xếp 1.3 Cập nhật

2017-07-06
Add animation

Additional Information

Danh mục: Miễn phí Giáo dục ỨNG DỤNG

Ngày phát hành:

Phiên bản mới nhất: 1.3Yêu cầu cập nhật Thuật toán sắp xếp

Lấy nó trên: Tải Thuật toán sắp xếp trên Google Play

Yêu cầu: Android 4.0+

Báo cáo: Gắn cờ là không phù hợp

Advertisement
 
Phiên bản trước
Tương tự với Thuật toán sắp xếp
Xem thêm từ Mr Duy
Discover
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Đang tìm kiếm...