Trang chủ » Ứng dụng » Tin tức và Tạp chí » Sonnet » 1.9.1
Sonnet biểu tượng

Sonnet

V1.9.1

Có gì mới

Minor fixes
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Sonnet 1.9.1 (1901)

Cập nhật vào: 2021-06-13

Uploaded by: Sameer Akhatrkhan

Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

Chữ ký: 4099ecc4618447383814a4c1235caa01c7ae7218 Sonnet 1.9.1(1901) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.sonnet.app.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 8d62941dd86d2bd2633c4d2a2dd81eae306b8ced

Dung lượng tệp: 7.3 MB

Tải về

2021-06-13
arm64-v8a
Android 7.0+
160-640dpi
Sonnet 1.9.1 (1901)

Cập nhật vào: 2021-06-18

Uploaded by: Moses

Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

Chữ ký: 4099ecc4618447383814a4c1235caa01c7ae7218 Sonnet 1.9.1(1901) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.sonnet.app.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: 15086427261be196b4eed33ba8185f01cc4f26a9

Dung lượng tệp: 6.9 MB

Tải về

2021-06-18
armeabi-v7a
Android 7.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...