Trang chủ » Ứng dụng » Tin tức và Tạp chí » Sonnet » 1.8.7
Sonnet biểu tượng

Sonnet

V1.8.7

Có gì mới

Downloads save to external storage now (if you have an SD card installed)
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Sonnet 1.8.7 (1807)

Cập nhật vào: 2021-03-14

Uploaded by: Mohammad Akram Kanwal

Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

Chữ ký: 4099ecc4618447383814a4c1235caa01c7ae7218 Sonnet 1.8.7(1807) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Base APK: com.sonnet.app.apk

Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

Tệp SHA1: 3c75163d1d170d27772e4cbe759012cf607bd3e7

Dung lượng tệp: 6.9 MB

Tải về

2021-03-14
armeabi-v7a
Android 7.0+
160-640dpi
Sonnet 1.8.7 (1807)

Cập nhật vào: 2021-03-15

Uploaded by: محمد انور

Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

Chữ ký: 4099ecc4618447383814a4c1235caa01c7ae7218 Sonnet 1.8.7(1807) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Base APK: com.sonnet.app.apk

Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

Tệp SHA1: a546f872d4760629bea06bfe0d4f89b18fd02568

Dung lượng tệp: 7.2 MB

Tải về

2021-03-15
arm64-v8a
Android 7.0+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...