Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Snap VPN » 4.4.4.2
Snap VPN biểu tượng

Snap VPN

V4.4.4.2

Có gì mới

- Enhanced performance with a faster connection
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Snap VPN 4.4.4.2 (2021040213)

Cập nhật vào: 2021-04-15

Uploaded by: บุญเกิด ช้อยสุงเนิน

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Snap VPN 4.4.4.2(2021040213) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 578e3b889b60e07d496f3b9d13b09fd17a735a9c

Dung lượng tệp: 9.3 MB

Tải về

2021-04-15
arm64-v8a
Android 6.0+
160-640dpi
Snap VPN 4.4.4.2 (2021040212)

Cập nhật vào: 2021-04-15

Uploaded by: บุญเกิด ช้อยสุงเนิน

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Snap VPN 4.4.4.2(2021040212) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 4e8c52e4529d3b460ac0641e28ed0e5e3a28bc41

Dung lượng tệp: 9.2 MB

Tải về

2021-04-15
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...