Trang chủ » Ứng dụng » Công cụ » Snap VPN » 4.4.2
Snap VPN biểu tượng

Snap VPN

V4.4.2

Có gì mới

- Enhanced performance with a faster connection
 

Variants

Variant
Arch
Version
DPI
Snap VPN 4.4.2 (2021010516)

Cập nhật vào: 2021-01-05

Uploaded by: บุญเกิด ช้อยสุงเนิน

Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Snap VPN 4.4.2(2021010516) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: arm64-v8a

Tệp SHA1: 19180475f97f112e6b9880d1caed4a7855c5bf7d

Dung lượng tệp: 9.0 MB

Tải về

2021-01-05
arm64-v8a
Android 6.0+
160-640dpi
Snap VPN 4.4.2 (2021010515)

Cập nhật vào: 2021-01-05

Uploaded by: บุญเกิด ช้อยสุงเนิน

Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Chữ ký: ed88378106d48d83c5dff4475666ceded3b71ff8 Snap VPN 4.4.2(2021010515) đã xác nhận an toàn

DPI: 160-640dpi

Arch: armeabi-v7a

Tệp SHA1: 65c8571d9037e111e3ced889a46c1adaa81a3f27

Dung lượng tệp: 8.9 MB

Tải về

2021-01-05
armeabi-v7a
Android 4.1+
160-640dpi
Discover
Đang tìm kiếm...